Vrijstelling van de schenkingsbelasting verlengd tot en met 31 december 2014


Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd:

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:

- het verwerven van eigen woning

- het aflossen van een eigenwoningschuld

- de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning

- afkoop erfpachtcanon bij een eigen woning in erfpacht

-aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning

Deze verruiming geldt nog tot en met 31 december 2014.

Bereken je persoonlijke prijs

D-Consultancy viert haar 10jarig jubileum.