Uitruil reiskosten woon-werkverkeer - Meer netto loon , lagere werkgeverslasten


Uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Deze regeling is een fiscale regeling van de Belastingdienst, die u de mogelijkheid biedt om een (hogere) vergoeding voor reiskosten  te ontvangen.

Bovendien hoort de aanvullende vergoeding tot de gerichte vrijstellingen en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen. 

Het uitruilen heeft geen gevolgen voor het pensioengevend inkomen zolang de uitruil niet meer bedraagt dan 30% van het gebruikelijke loon.

Het uitvoeren van de regeling heeft minimale gevolgen voor de grondslag voor een WIA- of WW-uitkering.

Met deze regeling bestaat de mogelijkheid om fiscaal voordeel te behalen voor de niet vergoede kilometers van max. 75 km enkele reis. Ontvangt u géén reiskostenvergoeding dan heeft u nog steeds de mogelijkheid om b.v. eindejaarsuitkering, overwerk of vakantiegeld uit te ruilen voor onbelaste reiskosten vergoeding. 

Deze regeling moet vastgelegd worden en beschikbaar worden gemaakt voor tenminste 75% van het personeel.

Het betreft een fiscaal voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever.

LET OP: terugwerkende kracht is op deze regeling niet mogelijk, dus reageer vòòr het eind van dit jaar nog.

 

Bereken je persoonlijke prijs

D-Consultancy viert haar 10jarig jubileum.