Parttime voor uw BV werken, fiscaal lager loon?


Lager loon bij parttime werken? Parttime werken kan een reden zijn voor een lager loon uit uw BV. Dit moet u dan wel goed onderbouwen.

Uit een zaak voor Hof Den Haag, 07.01.2013 (GHSGR:2012:BY7911) blijkt waar de valkuilen liggen. Het gaat hier om een fysiotherapeut/DGA van 68 jaar. Er werken in zijn praktijk ook drie andere therapeuten. Over 2002 heeft de DGA zichzelf een loon toebedeeld van € 34.877,-. Zijn bestverdienende werknemer kreeg € 73.330,-.

Naheffing. Op basis van de gebruikelijkloonregeling pakt de inspecteur zijn kans. Na een ingesteld boekenonderzoek corrigeert hij het loon van de DGA naar het loon van de bestverdienende werknemer. Een forse naheffingsaanslag loonbelasting met boete en belastingrente is het gevolg.

DGA is het er niet mee eens. De DGA geeft aan dat zijn loon lager was dan dat van de meest verdienende werknemer omdat hij slechts parttime werkt. Naar eigen zeggen verbleef hij in 2002 minimaal 130 dagen in het buitenland. Bovendien laat zijn hoge leeftijd niet meer toe dat hij hetzelfde hoge aantal declarabele uren maakt als de therapeuten die bij de praktijk in loondienst zijn.

DGA komt helaas met zwak bewijs

Fiscus heeft het makkelijk. Allereerst bestaat er tussen de BV en de DGA geenarbeidsovereenkomst. Er is dus nergens schriftelijk vastgelegd dat de DGA slechts parttime voor de praktijk werkt. Ook is de DGA niet in staat om een duidelijk urenoverzicht te overleggen waaruit blijkt dat hij minder uren aan de onderneming besteedt.

Dit moet niet alleen gaan om de uren dat de DGA declarabel bezig is (de feitelijke fysiobehandelingen), maar ook de (praktijk)managementuren. Bijvoorbeeld voor de bank, de praktijkautomatisering, zorgverzekeraars en collegiaal overleg.

Overzichten matchen niet. Verder probeert de DGA de periodes van verblijf in het buitenland aan te tonen via creditcardoverzichten. Deze overzichten komen echter niet geheel overeen met de door hem aangegeven perioden, waardoor deze geen ondersteunend bewijs kunnen leveren.

Ook het feit dat hij door zijn wat hogere leeftijd steeds minder kan werken, wordt niet door feiten bekrachtigd. Zo stijgt zijn loon over de jaren 2002 tot en met 2007, hetgeen eerder wijst op meer activiteiten.

Uitspraak Hof. Al met al is de bewijsvoering van de DGA dermate zwak dat het Hof niets anders kan dan de inspecteur in het gelijk te stellen.

Hoe staat u fiscaal sterker?

Goed vastleggen. Formaliseer uw dienstverband via een arbeidsovereenkomst. Hierin moet dan ook staan dat u slechts parttime voor de BV werkzaam bent. Ook vormt een deugdelijke urenregistratie een prima onderbouwing richting de fiscus. Hieruit kan duidelijk worden opgemaakt hoeveel tijd u aan uw onderneming heeft besteed.

Fiscale zekerheid vooraf. Zorg dat u kunt onderbouwen waarom een bepaald loon in uw situatie gebruikelijk is. Om zekerheid vooraf te krijgen, kunt u een verzoek bij de fiscus indienen om het gebruikelijk loon op een bepaald bedrag vast te stellen. Een goed onderbouwd verzoek wordt vaak toegewezen.

Bereken je persoonlijke prijs

D-Consultancy viert haar 10jarig jubileum.