Bijtelling bestelauto’s (Loonheffingen)


Voor bestelauto’s geldt naast de eventuele bijtelling privégebruik nog het hiernavolgende:

Als door de aard van de werkzaamheden (vaak) veel ritten op een dag worden uitgevoerd met de bestelauto van de zaak, is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie voor werkgever en werknemer een grote (administratieve en financiële) last. In dat geval mag, om praktische redenen, worden volstaan met:

Vanaf 1 januari 2012 kan de werknemer gebruikmaken van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. De werknemer geeft dan aan uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruik te maken van de bestelauto. Er hoeft zodoende geen rittenregistratie te worden bijgehouden.

Bereken je persoonlijke prijs

D-Consultancy viert haar 10jarig jubileum.